Công cụ quản lý kênh: Chi tiết chỗ nghỉ

Nhận mẹo hay về cách điền thông tin cơ bản của chỗ nghỉ bằng cách dùng công cụ quản lý kênh, bao gồm địa chỉ, tiện nghi, hình ảnh và giá cả.