Công cụ quản lý kênh: Giá

Tìm hiểu làm sao để kết nối giá phòng Booking.com của Quý vị trong công cụ quản lý kênh, cách thiết lập giá theo đầu người, và cách tốt nhất để giữ giá không bị chênh lệch trên các kênh khác nhau.