Công cụ quản lý kênh: Thông báo

Tìm hiểu làm sao để quản lý các thông báo về những đặt phòng Booking.com của công cụ quản lý kênh, bao gồm thông báo về giá, đặt phòng và phòng trống.

Trợ-giúp
Công cụ quản lý kênh: Thông báo
Tính năng này được bật từ phía nhà cung cấp và không thể tắt riêng cho một chỗ nghỉ. Quý vị có thể kiểm tra trực tiếp với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của