Công cụ quản lý kênh: Thẻ tín dụng

Khám phá mọi điều cần biết về cách quản lý các thanh toán thẻ tín dụng qua công cụ quản lý kênh, Quý vị phải làm gì với chi tiết thẻ của khách, và làm sao để đánh dấu thẻ là không hợp lệ.