API là gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

API là từ viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng). Đây là một phần mềm cho phép hai ứng dụng có thể nói chuyện với nhau. Mỗi khi Quý vị dùng những ứng dụng như Facebook hoặc kiểm tra thời tiết trên điện thoại, Quý vị đang sử dụng API.

Ví dụ, hầu hết chỗ nghỉ hợp tác với Booking.com đều có thể được tìm thấy trên các trang đại lý du lịch trực tuyến (OTA) khác. Khi một đặt phòng được thực hiện trên một OTA, API cho phép hệ thống của Booking.com tương tác với hệ thống của các OTA khác và cập nhật tình trạng phòng trống cũng như đồng bộ hóa trên tất cả các kênh.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm