API là gì?

API là từ viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng). Đây là một phần mềm cho phép 2 ứng dụng có thể nói chuyện với nhau. Mỗi khi Quý vị dùng những ứng dụng như Facebook hoặc kiểm tra thời tiết trên điện thoại của mình, Quý vị đang sử dụng API.

Ví dụ, hầu hết tất cả các chỗ nghỉ hợp tác với Booking.com đều có thể được tìm thấy trên tất cả các trang đại lý du lịch trực tuyến (OTA) khác. Khi một đặt phòng được thực hiện trên một OTA, API cho phép hệ thống của Booking.com tương tác với hệ thống của các OTA khác và cập nhật tình trạng phòng trống và đồng bộ hóa trên tất cả các kênh.