Làm sao để đổi nhà cung cấp kết nối cho nhiều chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 1 năm trước
Lưu

Lưu ý: Công cụ này hiện dành cho đối tác có tài khoản extranet Group và có nhiều chỗ nghỉ. Tìm hiểu thêm về việc đăng ký nhiều chỗ nghỉ.

Với công cụ Chỉnh sửa nhiều mục trên extranet Group, Quý vị có thể thực hiện các tác vụ sau cho nhiều chỗ nghỉ cùng một lúc:

  1. Thay đổi nhà cung cấp kết nối của Quý vị, chẳng hạn như công cụ quản lý kênh, mà không để chỗ nghỉ của Quý vị ở trạng thái offline.
  2. Kết nối với nhà cung cấp kết nối mới nếu Quý vị chưa có.

Nếu Quý vị muốn thay đổi công cụ quản lý kênh của mình hoặc kết nối với một công cụ mới, chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet Group của Booking.com và nhấp vào mục “Chỉnh sửa nhiều mục” trong menu.
  2. Bên dưới “Nhà cung cấp kết nối”, Quý vị sẽ thấy chủ đề “Quản lý nhà cung cấp kết nối”. Nhấp vào “Chọn chủ đề này”.
  3. Ở trang tiếp theo, Quý vị có thể tìm và chọn nhà cung cấp. Nhấp vào “Xem chi tiết” để xem các tính năng nhà cung cấp có thể hỗ trợ với Booking.com.
  4. Cũng trên trang đó, nhấp vào “Kết nối”, để yêu cầu kết nối với nhà cung cấp đã chọn của Quý vị và chọn loại hình kết nối mà Quý vị muốn tích hợp.
  5. Bằng cách nhấp vào “Chọn chỗ nghỉ”, Quý vị sẽ có thể chọn các chỗ nghỉ mà Quý vị muốn kết nối với nhà cung cấp kết nối mới.
  6. Hãy làm theo các bước để xem lại và xác nhận thay đổi. Trang “Lịch sử” sẽ hiển thị trạng thái của việc chuyển đổi nhà cung cấp hoặc yêu cầu kết nối mới.

Bài viết này có hữu ích không?