Làm sao để hoàn tất quy trình thiết lập công cụ quản lý kênh của tôi?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Để hoàn tất việc thiết lập công cụ quản lý kênh, Quý vị vui lòng kiểm tra trạng thái kết nối giữa nhà cung cấp của mình và Booking.com:

  1. Đăng nhập vào extranet Booking.com của Quý vị.
  2. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc phải trên cùng.
  3. Chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh sách thả xuống. Tại đây Quý vị sẽ thấy kết nối của công cụ quản lý kênh có đang hoạt động hay không, hoặc liệu Quý vị (hay nhà cung cấp) có cần hoàn tất thêm các bước khác hay không.

Nếu mọi thứ đã sẵn sàng, trạng thái của Quý vị sẽ hiển thị: “Kết nối XML đang hoạt động”. Quý vị có thể làm theo hướng dẫn cụ thể từ nhà cung cấp để biết cách đồng bộ hóa hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) với các kênh được kết nối như Booking.com.

Nếu Quý vị cần trợ giúp về điều này, vui lòng liên hệ nhà cung cấp của mình.

Is this article helpful?