Những công cụ quản lý kênh nào là “Premier” và được đề xuất sử dụng?

Đã cập nhật 1 năm trước
Lưu

Chúng tôi sử dụng Chương trình Đối tác Kết nối để xác định những nhà cung cấp công nghệ kết nối có hiệu suất hoạt động hàng đầu cho Booking.com, dựa trên chất lượng kết nối của họ, các tính năng có sẵn trên giao diện của họ và nhiều đặc điểm khác.

Những nhà cung cấp này được đánh dấu là “Premier” trên Booking.com và có huy hiệu dưới đây:

Ảnh
Premier Connectivity Provider badge, Booking.com, 2020

Nếu nhà cung cấp tôi sử dụng không nằm trong danh sách các nhà cung cấp “Premier” được Booking.com đề xuất thì điều này có nghĩa là gì?

Nếu Quý vị đang hợp tác với nhà cung cấp không có mặt trong danh sách này, Quý vị không nên lo lắng vì chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối với những nhà cung cấp khác cũng hướng đến giúp đỡ họ đạt danh hiệu Premier (ví dụ: bằng cách bổ sung các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mới trên giao diện của họ).

Ghi chú: Để xem danh sách tất cả các công cụ quản lý kênh mà Booking.com hợp tác với, Quý vị chỉ cần làm giống những bước Quý vị sẽ làm để kết nối với một công cụ quản lý kênh trong extranet của mình. Tại đó, Quý vị cũng sẽ thấy những tính năng khả dụng và được bổ sung bởi từng nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Đối tác Kết nối

Is this article helpful?