Quản lý kết nối công cụ quản lý kênh khi Quý vị là chủ sở hữu mới của chỗ nghỉ

Cập nhật 1 tháng trước | 12 phút đọc
Lưu

Nếu Quý vị vừa tiếp quản một chỗ nghỉ từ người chủ trước thì đây là những điều cần biết về kết nối công cụ quản lý kênh của Quý vị.

Nếu Quý vị muốn giữ lại cùng một công cụ quản lý kênh

Thỏa thuận hiện tại giữa chỗ nghỉ của Quý vị với chúng tôi không có hiệu lực đối với Quý vị với tư cách là chủ sở hữu mới, vì vậy chúng tôi sẽ tự động hủy kết nối công cụ quản lý kênh của Quý vị.

Sau khi quá trình thay đổi quyền sở hữu hoàn tất và Quý vị đã ký thỏa thuận mới với chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý vị cách kết nối tài khoản mới với công cụ quản lý kênh hiện có.

Lưu ý rằng Quý vị cần phải đợi đến khi chúng tôi liên hệ. Nếu không, kết nối mới của Quý vị với công cụ quản lý kênh sẽ được thiết lập theo tên của chủ sở hữu trước đó.

Tôi muốn thay đổi công cụ quản lý kênh

Thỏa thuận hiện tại giữa chỗ nghỉ của Quý vị với chúng tôi không có hiệu lực đối với Quý vị với tư cách là chủ sở hữu mới, vì vậy chúng tôi sẽ tự động hủy kết nối công cụ quản lý kênh của Quý vị. Điều này nghĩa là Quý vị có thể chọn thiết lập kết nối với công cụ quản lý kênh mới.

Trước khi thực hiện việc này, vui lòng đợi đến khi Quý vị ký xong thỏa thuận mới với chúng tôi và chúng tôi xác nhận rằng quá trình thay đổi quyền sở hữu đã hoàn tất.

Để tìm hiểu cách kết nối công cụ quản lý kênh mới, hãy xem bài viết này. Và để tìm hiểu thêm về quy trình thay đổi quyền sở hữu, hãy đọc bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?