Tôi phải làm gì nếu công cụ quản lý kênh và extranet Booking.com của tôi không được đồng bộ đúng cách?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị nhận thấy có sự chênh lệch về giá trong extranet của Booking.com, trước tiên hãy kiểm tra xem Quý vị có đang cung cấp ưu đãi cho giá đó hay không, ví dụ như ưu đãi phút chót – đây có thể là lý do khiến giá giảm.

Đôi khi, hệ thống có thể mất tới 5 phút để xử lý và đồng bộ hóa các thay đổi. Nếu công cụ quản lý kênh của Quý vị có tùy chọn làm mới, hãy thử tùy chọn đó.

Ngoài ra, kiểm tra xem tất cả các phòng và giá có được kết nối giữa extranet Booking.com và hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị hay chưa – một số kết nối có thể cần cập nhật thủ công. Nếu Quý vị cần thêm hỗ trợ về vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.

Mặt khác, vui lòng làm theo hướng dẫn cụ thể từ nhà cung cấp về cách đồng bộ PMS của Quý vị với các kênh kết nối như Booking.com.

Is this article helpful?