Chương trình Đối tác Kết nối là gì?

Ở Booking.com, chúng tôi hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ kết nối khác nhau (bao gồm các công cụ quản lý kênh và hệ thống quản lý chỗ nghỉ - PMS) để đảm bảo rằng các chỗ nghỉ có thể sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất qua hệ thống mình ưa dùng.

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng sự hợp tác của mình với các nhà cung cấp dịch vụ sẽ luôn hữu ích và giúp các chỗ nghỉ phát triển việc kinh doanh. Để có thể giữ vững sự hợp tác chất lượng, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống với tên gọi "Chương trình Đối tác Kết nối". Chương trình được thiết kế để khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ kết nối đưa ra những hành động cụ thể giúp dịch vụ của họ luôn hữu ích với các chỗ nghỉ mà họ hợp tác. Đổi lại, nhà cung cấp sẽ được thưởng điểm của chương trình.

Nhà cung cấp dịch vụ kết nối được thưởng điểm khi họ cung cấp kết nối có chất lượng cũng như đa dạng nhiều sản phẩm và dịch vụ. Họ cũng sẽ được điểm khi giúp chúng tôi thử nghiệm sản phẩm mới hoặc chia sẻ ý kiến đóng góp với chúng tôi.

Tùy thuộc vào điểm, các nhà cung cấp sẽ được xếp vào 1 trong 3 nhóm xếp hạng trong chương trình. Các nhóm xếp hạng phản ánh chất lượng chung của họ và giúp Quý vị xác định nhà cung cấp nào là phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Đi đến:

Các nhóm xếp hạng trong Chương trình Đối tác Kết nối có ý nghĩa gì?

Trong chương trình, các nhà cung cấp dịch vụ kết nối có thể kiếm điểm và những điểm này sẽ ảnh hưởng tới tổng điểm chung của họ. Điểm tổng tối đa có thể đạt được là 1.800 điểm. Tùy thuộc vào điểm mà họ có thể được xếp vào nhóm xếp hạng Chuẩn, Nâng Cao hoặc Cao Cấp.

Sau khi nhà cung cấp làm việc với Booking.com, họ sẽ bắt đầu tham gia Chương trình Đối tác Kết nối với danh hiệu đối tác Chuẩn. Các đối tác Chuẩn là những đối tác có điểm tổng dưới 850. Với những đối tác này, Quý vị có thể cập nhật giá và tình trạng phòng trống trên Booking.com và lấy đặt phòng về một cách an toàn qua hệ thống của họ.

Các đối tác Nâng Cao là những nhà cung cấp có tổng điểm từ 850 đến 1199. Cũng như tất cả các đối tác Chuẩn, các đối tác Nâng Cao cho phép Quý vị cập nhật giá và tình trạng phòng trống trên Booking.com và lấy đặt phòng. Tuy nhiên, khác với các đối tác Chuẩn, họ có nhiều sản phẩm với đa dạng các chức năng trong hệ thống của mình hơn. Tính chất chính xác của các chức năng này tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Các đối tác Cao cấp là top các nhà cung cấp dịch vụ kết nối có giá trị cao nhất. Họ có điểm từ 1200 trở lên và cung cấp các hệ thống hiện đại nhất với số lượng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng nhất. Chất lượng của họ thường cũng cao hơn các đối tác Nâng cao.

Làm sao tôi có thể biết nhà cung cấp dịch vụ kết nối của mình nằm trong nhóm xếp hạng nào?

Để biết nhà cung cấp dịch vụ Kết nối của Quý vị đang đạt đến xếp hạng nào trong Chương trình Đối tác Kết nối, hãy đăng nhập vào extranet Booking.com, chọn "Tài khoản""Công cụ quản lý kênh".

Ở đây, Quý vị có thể thấy danh sách những nhà cung cấp dịch vụ kết nối tham gia Chương trình Đối tác Kết nối cũng như xếp hạng, chất lượng kết nối và đường dẫn đến trang web của họ. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với các đối tác này.

Các nhà cung cấp tích điểm trong Chương trình Đối tác Kết nối được tính điểm như thế nào?

Trong Chương Trình Đối tác Kết nối, các nhà cung cấp nhận được điểm theo 4 hạng mục sau:

  1. Giá trị kinh doanh. Điểm này phản ánh giá trị kinh doanh mà nhà cung cấp kết nối mang lại.
  2. Hiệu quả kinh doanh chỗ nghỉ. Điểm này phản ánh sự chủ động hỗ trợ chỗ nghỉ cải thiện hiệu quả kinh doanh của mình – dù là để tăng doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi hay các thước đo hiệu quả kinh doanh khác. Điều này bao gồm cả việc chia sẻ thông tin hoặc lời khuyên về những sản phẩm mới.
  3. Sản phẩm & Chất lượng. Các nhà cung cấp được điểm khi họ áp dụng các API của Booking.com. Mỗi API này được thiết kế để giúp Quý vị quản lý chỗ nghỉ online.
  4. Độ tương tác. Khi nhà cung cấp chia sẻ đóng góp ý kiến với chúng tôi, họ có thể kiếm thêm điểm. Họ có thể làm điều này bằng cách tham gia các cuộc phỏng vấn nghiên cứu hoặc dùng thử một sản phẩm đang trong giai thử nghiệm beta.