Làm việc với Công cụ quản lý kênh

Tìm hiểu về Booking.com, công cụ quản lý kênh và các nhà cung cấp XML hay hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) – làm sao để cài đặt, kết nối và quản lý giá cùng tình trạng phòng trống bằng công cụ quản lý kênh.