Tôi là chủ sở hữu mới của chỗ nghỉ. Điều gì sẽ xảy ra với kết nối của công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Tôi muốn giữ lại công cụ quản lý kênh

Kết nối của nhà cung cấp hiện tại sẽ được hủy tự động vì hợp đồng không còn có hiệu lực đối với chủ sở hữu mới, vì thế Quý vị sẽ cần ký một hợp đồng mới.

Sau khi quy trình thay đổi quyền sở hữu trên Booking.com hoàn tất, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho Quý vị và Quý vị có thể thiết lập một tài khoản và hợp đồng mới với công cụ quản lý kênh hiện tại.

Vui lòng đợi cho đến khi chúng tôi xác nhận quy trình đã hoàn tất, nếu không, kết nối của công cụ quản lý kênh sẽ được thiết lập theo tên của chủ sở hữu cũ.

Tôi muốn thay đổi các công cụ quản lý kênh

Kết nối của nhà cung cấp hiện tại sẽ được hủy tự động, vì thế Quý vị có thể ký hợp đồng với một nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mà mình muốn.

Vui lòng đợi cho đến khi chúng tôi xác nhận rằng quá trình thay đổi quyền sở hữu đã hoàn tất trước khi Quý vị tiếp tục.

Để biết thêm thông tin về cách kết nối với công cụ quản lý kênh mới, vui lòng xem bài viết này.

Để tìm thêm thông tin về những thay đổi trong quy trình thay đổi quyền sở hữu, hãy xem bài viết này.

Is this article helpful?