Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Làm việc với Nhà cung cấp kết nối

Tìm hiểu về Booking.com, công cụ quản lý kênh và các nhà cung cấp PMS hoặc XML: cách thiết lập, kết nối và quản lý giá và tình trạng phòng trống với công cụ quản lý kênh.

Chương trình Đối tác Kết nối