Chương trình Đối tác Kết nối là gì?

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Tại Booking.com, chúng tôi hợp tác với nhiều nhà cung cấp kết nối (bao gồm cả công cụ quản lý kênh và hệ thống quản lý chỗ nghỉ) để đảm bảo các đối tác của chúng tôi có quyền truy cập và có thể chọn lựa từ các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi muốn đảm bảo sự hợp tác của chúng tôi với các nhà cung cấp kết nối sẽ liên tục giúp các đối tác chỗ nghỉ phát triển việc kinh doanh của họ. Nhằm duy trì mối quan hệ đối tác chất lượng cao, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống mang tên Chương trình Đối tác Kết nối.

Chương trình được thiết kế để khuyến khích các nhà cung cấp kết nối có các hành động cụ thể mang lại lợi ích cho các chỗ nghỉ mà họ làm việc cùng. Đổi lại cho mỗi hành động mà các nhà cung cấp hoàn thành, họ sẽ nhận được điểm theo thể lệ của chương trình.

Các nhà cung cấp kết nối được tặng thưởng khi họ cung cấp các kết nối chất lượng cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ hữu ích. Họ cũng nhận được điểm khi giúp chúng tôi thử nghiệm sản phẩm mới hoặc chia sẻ phản hồi cụ thể với chúng tôi.

Tùy thuộc vào điểm số của họ, các nhà cung cấp này sẽ được phân loại vào một trong ba cấp bậc của chương trình. Các cấp bậc phản ánh hiệu suất hoạt động tổng thể của họ và có thể giúp Quý vị xác định nhà cung cấp nào phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Có những cấp bậc nào trong Chương trình Đối tác Kết nối?

Trong chương trình này, các nhà cung cấp kết nối sẽ nhận điểm và điểm này sẽ được tính vào điểm tổng. Tùy thuộc vào điểm số, các đối tác sẽ được xếp hạng theo các cấp Tiêu chuẩn, Nâng cao hoặc Cao cấp.

Ngay khi nhà cung cấp bắt đầu làm việc với Booking.com, họ được tham gia Chương trình Đối tác Kết nối với tư cách là đối tác Tiêu chuẩn. Với các đối tác này, Quý vị có thể cập nhật một cách an toàn mức giá cho Booking.com và tình trạng phòng trống và truy xuất các đặt phòng của Quý vị thông qua hệ thống của họ.

Đối tác Nâng cao cho phép Quý vị cập nhật mức giá cho Booking.com, tình trạng phòng trống và truy xuất đặt phòng. Tuy nhiên, không giống như các đối tác Tiêu chuẩn, họ sử dụng nhiều sản phẩm hơn và do đó cung cấp nhiều chức năng đa dạng hơn trên hệ thống của họ. Đặc tính của các chức năng này phụ thuộc vào chính nhà cung cấp.

Đối tác Cao cấp là nhà cung cấp kết nối hàng đầu và có giá trị cao nhất của chúng tôi. Các nhà cung cấp này cung cấp các hệ thống tiên tiến nhất, với số lượng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng nhất. Chất lượng kết nối của họ thường cao hơn các đối tác Nâng cao.

Làm cách nào tôi có thể thấy được cấp bậc của nhà cung cấp kết nối của tôi?

Để xem nhà cung cấp Kết nối của Quý vị có vị trí ra sao trong Chương trình Đối tác Kết nối, hãy đăng nhập vào extranet Booking.com của Quý vị và nhấp vào “Tài khoản”, sau đó vào “Nhà cung cấp Kết nối”.

Tại đây, Quý vị sẽ thấy danh sách các nhà cung cấp kết nối tham gia Chương trình Đối tác Kết nối cũng như cấp bậc, điểm chất lượng kết nối của họ, đường dẫn đến trang web và cơ hội kết nối trực tiếp với họ.

Các nhà cung cấp nhận điểm như thế nào?

Các nhà cung cấp tham gia Chương trình Đối tác Kết nối có thể nhận được điểm từ các danh mục sau:

  • Giá trị kinh tế. Điểm số này phản ánh lợi ích kinh tế mà một nhà cung cấp kết nối tạo ra và cách họ cung cấp hỗ trợ để chỗ nghỉ bắt đầu quá trình sử dụng.

  • Hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ. Điểm số này phản ánh mức độ tích cực mà các nhà cung cấp giúp các chỗ nghỉ của họ cải thiện hiệu suất - cho dù đó là cách tăng doanh thu, chuyển đổi hoặc các số liệu hiệu suất khác. Điều này bao gồm chia sẻ thông tin hoặc lời khuyên về các sản phẩm mới.

  • Sản phẩm & Chất lượng. Các nhà cung cấp nhận được điểm khi họ ứng dụng các API nhất định của Booking.com được thiết kế để giúp quản lý các chỗ nghỉ trực tuyến.

  • Tính tương tác. Khi nhà cung cấp chia sẻ phản hồi với chúng tôi, họ có thể nhận được điểm. Họ có thể làm điều này bằng cách tham gia một cuộc phỏng vấn nghiên cứu hoặc thử nghiệm các sản phẩm mới.

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?