Mở lại phòng trống bằng công cụ quản lý kênh nếu khách trả phòng sớm

Cập nhật 2 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Một số công cụ quản lý kênh cho phép thực hiện các thay đổi trực tiếp trong hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) được liên kết với nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi gọi đây là tùy chọn API Báo cáo (Reporting API).API là gì?

API (Giao diện lập trình ứng dụng) là một loại phần mềm cho phép hai ứng dụng giao tiếp với nhau. Mỗi khi dùng một ứng dụng như Facebook hoặc kiểm tra thời tiết trên thiết bị di động, Quý vị đang sử dụng API.

Hầu hết chỗ nghỉ hợp tác với chúng tôi cũng hiện diện trên trang của các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) khác. Khi một đối tác nhận được đặt phòng qua một OTA trong số đó, API cho phép nền tảng của chúng tôi tương tác với hệ thống OTA khác và cập nhật tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ trên tất cả các hệ thống.


Tùy chọn API Báo cáo có chức năng gì?

Nếu công cụ quản lý kênh của Quý vị hỗ trợ API này, công cụ sẽ tự động mở lại phòng/căn trên nền tảng của chúng tôi sau khi Quý vị lưu lại việc trả phòng sớm của khách. Điều này có nghĩa là phòng/căn đó sẽ được mở lại trên nền tảng của chúng tôi và khách có thể đặt.

Để tìm hiểu công cụ quản lý kênh của Quý vị có hỗ trợ API Báo cáo hay không, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Nếu tùy chọn này không khả dụng khi dùng công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể đăng nhập vào extranet để cập nhật thông tin đặt phòng của khách đã trả phòng sớm. Việc này cũng sẽ cập nhật tình trạng phòng trống trên nền tảng của chúng tôi và trong PMS của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?