Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Các lượt đặt phòng trên công cụ quản lý kênh của tôi không hiển thị trên hệ thống Booking.com, tôi phải làm gì?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Tốt nhất, Quý vị hãy kiểm tra kỹ lưỡng xem các lượt đặt phòng này có thực sự đến từ Booking.com hay không. Nếu Quý vị không chắc chắn, hãy liên hệ với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?