Làm sao để đóng phòng trống của tôi trên Booking.com nếu công cụ quản lý kênh của tôi gặp trục trặc kỹ thuật?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu Quý vị có vấn đề kỹ thuật với công cụ quản lý kênh, trước tiên, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.

Nếu Quý vị không thể liên hệ với nhà cung cấp và cần đóng gấp phòng trên Booking.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thủ công đóng phòng cho Quý vị.

Hãy chắc chắn rằng Quý vị thông báo cho nhà cung cấp để họ có thể kiểm tra kết nối và tải lại dữ liệu của Quý vị.

Nếu không thể giải quyết vấn đề nhanh chóng, chúng tôi cũng có thể tạm thời đóng chỗ nghỉ của Quý vị trên Booking.com cho đến khi nhà cung cấp của Quý vị khắc phục được vấn đề.

Is this article helpful?