Tôi bị quá tải đặt phòng mặc dù tôi có sử dụng công cụ quản lý kênh. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Đầu tiên, Quý vị nên kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng đây không phải là đặt phòng bị hủy trước đó, rồi được bán lại trên Booking.com.

Tự động mở bán các phòng đã đóng

Quý vị có thể có đặt phòng bị hủy, sau đó phòng được bán trở lại với tính năng "tự động mở bán các phòng đã đóng" trên Booking.com. Tính năng này được thiết kế giúp tăng sự hiện diện cũng như tăng tỷ lệ chuyển đổi của Quý vị trên Booking.com. Tuy nhiên, Quý vị có thể tắt tính năng này trên extranet (được tìm thấy ở mục "Cài đặt" trong thanh "Chỗ nghỉ").

Vấn đề từ nhà cung cấp

Có thể có vấn đề kết nối giữa nhà cung cấp của Quý vị và các kênh kết nối như Booking.com. Nếu Quý vị cho rằng mình đang gặp phải trường hợp này, Quý vị nên liên hệ với nhà cung cấp để điều tra vấn đề này.

Bài viết này có hữu ích không?