Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh nhưng lại không nhận được email về đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị với chi tiết đặt phòng nếu nhà cung cấp không lấy được thông tin này. Nếu điều này thường xuyên xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết vấn đề.

Vào bất kỳ lúc nào sau khi đặt phòng, Quý vị luôn có thể kiểm tra tất cả chi tiết đặt phòng trên extranet của Booking.com (trong thanh "Đặt phòng").

Bài viết này có hữu ích không?