Xử lý tình trạng quá tải đặt phòng khi sử dụng công cụ quản lý kênh

Cập nhật 2 năm trước | 1.5 phút đọc
Lưu

Có nhiều lý do khiến Quý vị bị quá tải đặt phòng mặc dù đã dùng công cụ quản lý kênh. Bài viết này có thể giúp Quý vị xác định và giải quyết vấn đề gây ra tình trạng quá tải đặt phòng.

Tự động mở bán các phòng đã đóng

Nếu Quý vị đã bật tính năng tự động mở bán các phòng đã đóng, nguyên nhân có thể là do một đặt phòng trước đó đã bị hủy và có một khách mới đã đặt phòng/căn đó. Trong trường hợp này, Quý vị không cần làm gì cả – đây là việc mà tính năng này cần làm.

Tính năng tự động mở bán các phòng đã đóng giúp tăng sự hiện diện cũng như số lượng đặt phòng của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi. Nhưng nếu Quý vị muốn tắt tính năng này, mời Quý vị xem bài viết này để biết cách thao tác.

Vấn đề từ công cụ quản lý kênh

Có thể có vấn đề về kết nối giữa công cụ quản lý kênh của Quý vị và nền tảng của chúng tôi. Nếu Quý vị cho rằng đây là nguyên nhân, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị để được trợ giúp.

Bài viết này có hữu ích không?