Gần đây, tôi đã thiết lập giá Genius nhưng lại không nhận được thông báo qua email. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Trước tiên Quý vị nên kiểm tra xem các lượt đặt phòng này có thực sự đều có giá Genius không.

Trường hợp này có thể xảy ra nếu đặt phòng không được chấp thuận bởi nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị. Nếu trường hợp này xảy ra, Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với họ.

Nếu vấn đề này tái diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ Kết nối của Booking.com bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua hộp thư trên extranet của Quý vị. Chọn "Chi tiết về chỗ nghỉ" làm tựa đề để chúng tôi có thể kiểm tra cài đặt của Quý vị

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm