Cần làm gì khi không nhận được email thông báo Genius?

Đã cập nhật 1 month trước | 1 phút đọc
Lưu

Nếu gần đây Quý vị có thiết lập giá Genius nhưng không nhận được thông báo qua email, trước tiên Quý vị nên kiểm tra xem đặt phòng mình nhận có phải là cho giá Genius không. Nếu Quý vị làm việc với Nhà cung cấp kết nối, thì cũng có khả năng là yêu cầu đặt phòng chưa được xác nhận trên nền tảng của họ. Nếu Quý vị cho rằng đây có thể là lý do, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp của mình.

Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ Kết nối của chúng tôi để họ kiểm tra cài đặt của Quý vị. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Hộp thư rồi chọn Tin nhắn từ Booking.com
  3. Nhấp vào Xem tùy chọn liên hệ rồi nhấp vào Chi tiết chỗ nghỉ, sau đó chọn Khác
  4. Nhấp vào Xem tất cả tùy chọn liên hệ rồi chọn Nhắn tin
  5. Trong ô văn bản, vui lòng giải thích vấn đề mà Quý vị đang gặp thật chi tiết
  6. Nếu có bất kỳ tài liệu liên quan nào, Quý vị có thể đính kèm vào tin nhắn
  7. Nhấn vào Gửi tin nhắn khi đã hoàn tất

Is this article helpful?