Tăng doanh thu với giá dựa trên số lượng khách

Đã cập nhật 1 year trước
Save

Giá dựa trên số lượng khách cho phép Quý vị cài đặt giá khác nhau cho cùng 1 phòng, dựa trên số lượng người lưu trú. Ví dụ, một phòng cho 4 người vẫn có thể được đặt bởi một nhóm 3 khách hoặc ít nhất. Điều này cho phép Quý vị tiếp cận được một lượng khách du lịch lớn hơn và giúp Quý vị lấp đầy các phòng lớn và giá trị cao một cách dễ dàng hơn.

Vui lòng lưu ý: Giá dựa trên số lượng khách chỉ có thể được cài đặt qua công cụ quản lý kênh. Quý vị sẽ cần phải kiểm tra xem công cụ quản lý kênh của mình có thể hỗ trợ chức năng này hay không.

Giá dựa trên số lượng khách trông như thế nào?

Điều đó tùy thuộc vào việc Quý vị muốn cài đặt bao nhiêu cấp bậc trong giá dựa trên số lượng khách và mức giảm mà Quý vị muốn là bao nhiêu. Sau đây là một ví dụ:

Hiện Quý vị có giá:

  • Cho 4 người trong phòng 4 chỗ ngủ: 100 EUR

Với giá dựa trên số lượng khách:

  • Cho 4 người trong phòng 4 chỗ ngủ: 100 EUR

  • Cho 3 người trong phòng 4 chỗ ngủ: 90 EUR

  • Cho 2 người trong phòng 4 chỗ ngủ: 80 EUR

  • Cho 1 người trong phòng 4 chỗ ngủ: 60 EUR

Tôi sẽ được lợi ích gì từ giá này?

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy hơn 65% chỗ nghỉ hiện đang dùng mô hình giá này để nắm bắt các lợi ích từ đó. Bằng việc cài đặt giá cho phòng, Quý vị có thể:

  • Hiển thị nhiều hơn trong các kết quả tìm kiếm Phòng với giá dựa trên số lượng khách thường được khách thấy nhiều hơn vì các lựa chọn số lượng người khớp với nhiều tiêu chí tìm kiếm hơn.  

  • Tăng tỷ lệ lấp phòng của các phòng có giá trị cao Mô hình giá này mở những phòng lớn và đắt tiền hơn đến cho khách, khiến phòng dễ được đặt hơn và để lại phòng rẻ hơn cho những khách khác.  

  • Tăng doanh thu Dữ liệu của chúng tôi cho thấy việc cài đặt giá dựa trên số lượng khách có thể dẫn đến tăng doanh thu trung bình đến 3.5%.

Làm sao để tôi kích hoạt giá dựa trên số lượng khách?

Quý vị chỉ cần đăng ký sử dụng giá dựa trên số lượng khách một lần. Để bắt đầu, Quý vị vui lòng vào công cụ quản lý kênh và chuyển chỗ nghỉ sang cài đặt giá dựa trên số lượng khách. Điều này rất quan trọng nhằm tránh lỗi xảy ra khi giá thường của Quý vị được chuyển sang giá dựa trên số lượng khách.

Một khi việc này hoàn tất, Quý vị có thể cài đặt giá dựa trên số lượng khách qua công cụ quản lý kênh. Vui lòng lưu ý rằng Quý vị cần phải cài đặt giá cho tất cả các kết hợp giá khác nhau cho tất cả các ngày có thể được đặt.

Quý vị nghĩ gì về trang này?