Kết nối của công cụ quản lý kênh của tôi có hoạt động không?

Để kiểm tra trạng thái kết nối giữa công cụ quản lý kênh của Quý vị và Booking.com, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet của Quý vị trên Booking.com
  2. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải
  3. Chọn "Công cụ quản lý kênh" từ danh sách thả xuống. Tại đây, Quý vị sẽ xem liệu kết nối của công cụ quản lý kênh có đang hoạt động hay không, hoặc liệu Quý vị có cần hoàn thành các bước bổ sung không.