Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Khách của tôi trả phòng sớm. Làm sao để bán lại phòng đó bằng cách sử dụng công cụ quản lý kênh của tôi?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Một số nhà cung cấp cho phép Quý vị tạo thay đổi trực tiếp trên hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) được liên kết với Booking.com. Nếu nhà cung cấp của Quý vị hỗ trợ tùy chọn này, hệ thống sẽ tự động mở lại tình trạng phòng trống và phòng sẽ được bán trở lại ngay trên Booking.com.

Tùy chọn này được gọi là "API báo cáo". Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để xem liệu tùy chọn này có khả thi không.

Nếu tùy chọn này không được nhà cung cấp của Quý vị hỗ trợ, Quý vị có thể đăng nhập vào extranet của Booking.com để thực hiện những thay đổi về ngày đặt phòng này. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong mục tình trạng phòng trống trên Booking.com và trên hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm