Làm sao để đóng phòng trên Booking.com nếu công cụ quản lý kênh của tôi bị trục trặc kỹ thuật?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu Quý vị có vấn đề kỹ thuật với công cụ quản lý kênh, trước tiên, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.

Nếu Quý vị không thể liên hệ với nhà cung cấp và cần đóng gấp phòng trên Booking.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thủ công đóng phòng cho Quý vị.

Hãy đảm bảo Quý vị cũng thông báo cho nhà cung cấp để họ có thể kiểm tra kết nối và tải lại hệ thống của họ.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm