Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Làm sao để đóng phòng trên Booking.com nếu tôi đang sử dụng công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu Quý vị sử dụng công cụ quản lý kênh để tải giá và tình trạng phòng trống, Quý vị cũng sẽ cần đóng các phòng của Quý vị qua hệ thống đó, hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Vui lòng làm theo hướng dẫn cụ thể của nhà cung cấp về cách đóng phòng – điều này sẽ đảm bảo các thay đổi tương tự được thể hiện trên extranet của Quý vị trên Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm