Làm sao để đóng phòng trên Booking.com nếu tôi đang sử dụng công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Nếu Quý vị sử dụng công cụ quản lý kênh để tải giá và tình trạng phòng trống, Quý vị cũng sẽ cần đóng các phòng của Quý vị qua hệ thống đó, hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Vui lòng làm theo hướng dẫn cụ thể của nhà cung cấp về cách đóng phòng – điều này sẽ đảm bảo các thay đổi tương tự được thể hiện trên extranet của Quý vị trên Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay