Làm sao để kết nối với công cụ quản lý kênh?

Nếu tùy chọn sau đây không có sẵn với Quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua "Hộp thư".

Để kết nối với công cụ quản lý kênh, hãy nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải trong extranet và chọn "Công cụ quản lý kênh" từ trình đơn thả xuống.

Ở đây, Quý vị có thể chọn từ danh sách các nhà cung cấp ưu tiên và đề xuất. Nhấn vào "Xem thêm chi tiết" để tìm hiểu về các tính năng Booking.com có cung cấp và các tính năng phía cung cấp kết nối của chúng tôi có hỗ trợ. Chọn một nhà cung cấp phù hợp với các nhu cầu của Quý vị nhất và ký thỏa thuận với họ. Sau khi hoàn tất bước này, tất cả những gì Quý vị cần làm là nhấp vào "Kết nối" và làm theo 5 bước sau đây:

Bước 1: Chọn nhà cung cấp của Quý vị và loại kết nối

Quý vị có thể chọn từ ba loại kết nối nếu nhà cung cấp được lựa chọn có hỗ trợ ba loại này:

a. Kết nối đầy đủ (hai chiều): Nhà cung cấp xử lý "Giá & tình trạng phòng trống" cũng như "Đặt phòng".

b. Chỉ đặt phòng (một chiều): Nhà cung cấp xử lý "Đặt phòng" nhưng Quý vị phải quản lý "Giá & tình trạng phòng trống" qua extranet của Booking.com.

c. Chỉ Giá và tình trạng phòng trống: Nhà cung cấp quản lý "Giá & tình trạng phòng trống" của Quý vị nhưng Quý vị phải xử lý "Đặt phòng" qua extranet của Booking.com, hoặc qua email.

Bước 2: Chấp nhận Hợp đồng dịch vụ XML

d. Đọc kỹ các điều kiện

e. Đánh dấu vào ô "Tôi đã đọc, chấp nhận và đồng ý với các điều kiện và điều khoản"

f. Nhấp vào "Chấp nhận".

Bước 3: Xác nhận của nhà cung cấp

Khi Quý vị chấp nhận hợp đồng, nhà cung cấp sẽ nhận được một email trình bày chi tiết và yêu cầu kết nối của Quý vị.

g. Nhà cung cấp xác nhận rằng họ đã hoàn tất mọi cài đặt.

Bước 4: Xác nhận

Sau khi nhà cung cấp xác nhận cài đặt, Quý vị sẽ nhận được một thông báo mới trong "Hộp thư".

h. Quý vị cần xác nhận rằng Quý vị muốn kết nối với nhà cung cấp được lựa chọn và cho họ quyền quản lý một số quy trình nhất định (theo loại kết nối mà Quý vị lựa chọn trong Bước 1).

i. Nếu thay đổi quyết định, Quý vị có thể chọn "Đặt lại yêu cầu kết nối" tại bước này. Thao tác này sẽ thiết đặt lại tất cả các lựa chọn trước đó trong mục "Công cụ quản lý kênh".

Bước 5: Kết nối được kích hoạt

j. Sau khi kết nối được xác nhận, trạng thái sẽ thay đổi thành "Đang hoạt động". Hồ sơ của Quý vị trên Booking.com hiện đã được kết nối với nhà cung cấp của Quý vị.