Làm sao để ngắt kết nối với công cụ quản lý kênh hoặc thay đổi công cụ quản lý kênh của tôi?

Nếu tùy chọn sau đây không có sẵn với Quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua "Hộp thư".

Để ngắt kết nối hoặc thay đổi công cụ quản lý kênh của Quý vị, hãy nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải trong extranet và chọn "Công cụ quản lý kênh" từ trình đơn thả xuống.

Nhấn nút "Ngừng" để ngắt kết nối với nhà cung cấp của Quý vị.

Kiểm tra hợp đồng với nhà cung cấp, vì Quý vị cũng có thể cần ngắt kết nối trực tiếp với họ.

Sau khi kết nối đã ngừng, tất cả các cài đặt trước đó sẽ được thiết lập lại và Quý vị có thể quản lý thủ công “Giá & Tình trạng phòng trống” và/hoặc “Đặt phòng”.

Để thay đổi sang một nhà cung cấp khác, Quý vị chỉ cần lặp lại 5 bước được nêu ở đây.