Làm sao để ngừng nhận thông báo qua email về chi tiết thẻ tín dụng?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Những thông báo này có liên quan đến chi tiết đặt phòng được nhà cung cấp gửi cho Quý vị. Nếu Quý vị muốn tắt những thông báo này, vui lòng yêu cầu nhà cung cấp của Quý vị liên hệ với đội ngũ Kết nối của Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại