Làm sao để tìm ID phòng khi tôi đang kết nối với một loại phòng mới?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Hầu hết các công cụ quản lý kênh đều tự động kết nối với tất cả các phòng mới được thêm vào extranet của Booking.com. Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp xem liệu điều này có áp dụng với công cụ quản lý kênh mà Quý vị đang dùng hay không.

Nếu phải tự kết nối các phòng, Quý vị có thể kiểm tra ID phòng như sau:

  1. Đăng nhập extranet của Quý vị trên Booking.com
  2. Nhấp vào "Chỗ nghỉ", sau đó vào "Chi tiết phòng" hoặc "Bố cục chỗ nghỉ", tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ
  3. Dưới mỗi loại phòng, Quý vị sẽ thấy một ID duy nhất mà Quý vị có thể sử dụng để kết nối các loại phòng trên Booking.com và công cụ quản lý kênh của Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm