Làm sao để tôi tắt thông báo giá quá thấp?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Tính năng này được bật từ phía nhà cung cấp và không thể tắt riêng cho một chỗ nghỉ. Quý vị có thể kiểm tra trực tiếp với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị xem họ có thể xóa tính năng này không.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm