Làm sao để thay đổi công cụ quản lý kênh?

Nếu Quý vị muốn thay đổi công cụ quản lý kênh của mình, hãy làm theo những bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet của Booking.com và nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải. Chọn "Công cụ quản lý kênh" từ menu thả xuống.
  2. Nhấp vào nút "Ngừng" để ngắt kết nối với nhà cung cấp của Quý vị. Kiểm tra hợp đồng với nhà cung cấp của Quý vị, vì Quý vị cũng có thể cần ngắt kết nối trực tiếp với họ.
  3. Ở cùng trang, Quý vị sẽ có thể chọn từ một trong các nhà cung cấp được lựa chọn của chúng tôi và lập hợp đồng với họ.
  4. Để biết các bước chi tiết về cách thiết lập một kết nối mới, hãy xem bài viết này.