Làm sao để thiết lập công cụ quản lý kênh của tôi trên Booking.com?

Để thiết lập công cụ quản lý kênh, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet của Quý vị trên Booking.com
  2. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải
  3. Chọn "Công cụ quản lý kênh" từ danh sách thả xuống
  4. Chọn nhà cung cấp của Quý vị và làm theo các bước được trình bày để kích hoạt kết nối của Quý vị.