Tôi đã thiết lập công cụ quản lý kênh nhưng khách không thể đặt tại chỗ của tôi trên Booking.com. Tôi nên làm gì?

Khi đăng nhập vào extranet Booking.com, Quý vị sẽ thấy trạng thái chỗ nghỉ của Quý vị bên cạnh tên chỗ nghỉ. Nếu tình trạng không phải là "Mở/Có thể đặt phòng", vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, để kiểm tra trạng thái kết nối giữa công cụ quản lý kênh của Quý vị và Booking.com, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet Booking.com
  2. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải
  3. Chọn "Công cụ quản lý kênh" từ danh sách thả xuống. Ở đây, Quý vị sẽ xem liệu kết nối của công cụ quản lý kênh của Quý vị có đang hoạt động hay không, hoặc liệu Quý vị (hoặc nhà cung cấp của Quý vị) cần hoàn thành các bước bổ sung không.

Nếu mọi thứ đã sẵn sàng, trạng thái của Quý vị sẽ hiển thị là: "Kết nối XML đang hoạt động". Khi đó, Quý vị có thể làm theo các hướng dẫn cụ thể từ nhà cung cấp về cách đồng bộ hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) với các kênh kết nối như Booking.com.

Nếu Quý vị cần trợ giúp vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.