Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Tôi là chủ sở hữu mới của chỗ nghỉ. Điều gì sẽ xảy ra với kết nối của công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Tôi muốn giữ lại công cụ quản lý kênh

Kết nối của nhà cung cấp hiện tại sẽ được hủy tự động vì hợp đồng không còn có hiệu lực đối với chủ sở hữu mới, vì thế Quý vị sẽ cần ký một hợp đồng mới.

Sau khi quy trình thay đổi quyền sở hữu trên Booking.com hoàn tất, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho Quý vị và Quý vị có thể thiết lập một tài khoản và hợp đồng mới với công cụ quản lý kênh hiện tại.

Vui lòng đợi cho đến khi chúng tôi xác nhận quy trình đã hoàn tất, nếu không, kết nối của công cụ quản lý kênh sẽ được thiết lập theo tên của chủ sở hữu cũ.

Tôi muốn thay đổi các công cụ quản lý kênh

Kết nối của nhà cung cấp hiện tại sẽ được hủy tự động, vì thế Quý vị có thể ký hợp đồng với một nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mà mình muốn.

Vui lòng đợi cho đến khi chúng tôi xác nhận rằng quá trình thay đổi quyền sở hữu đã hoàn tất trước khi Quý vị tiếp tục.

Để biết thêm thông tin về cách kết nối với công cụ quản lý kênh mới, vui lòng xem bài viết này.

Để tìm thêm thông tin về những thay đổi trong quy trình thay đổi quyền sở hữu, hãy xem bài viết này.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm