Tôi phải làm gì nếu có vấn đề về đồng bộ hóa với công cụ quản lý kênh?

Để kiểm tra trạng thái kết nối giữa công cụ quản lý kênh của Quý vị và Booking.com, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet Booking.com
  2. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải
  3. Chọn "Công cụ quản lý kênh" từ danh sách thả xuống. Ở đây, Quý vị sẽ xem liệu kết nối của công cụ quản lý kênh của Quý vị có đang hoạt động hay không, hoặc liệu Quý vị (hoặc nhà cung cấp của Quý vị) cần hoàn thành các bước bổ sung không.

Nếu mọi thứ đã sẵn sàng, trạng thái của Quý vị sẽ hiển thị là: "Kết nối XML đang hoạt động". Khi đó, Quý vị có thể làm theo các hướng dẫn cụ thể từ nhà cung cấp về cách đồng bộ hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) với các kênh kết nối như Booking.com.

Nếu Quý vị cần trợ giúp vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.