Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh nhưng không nhận được chi tiết về thẻ tín dụng cho đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu Quý vị tham gia "đặt phòng phút cuối không có thẻ tín dụng":

Quý vị có thể kiểm tra xem tùy chọn này có được thiết lập cho chỗ nghỉ Quý vị không bằng cách đăng nhập vào extranet của Quý vị và nhấp vào thanh "Chỗ nghỉ" rồi chọn "Cài đặt". Quý vị có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào ở đây.

Xin lưu ý rằng yêu cầu chi tiết về thẻ tín dụng có thể làm giảm tỷ lệ chuyển đổi đặt phòng tại chỗ nghỉ Quý vị, vì khách hàng thường muốn cung cấp ít chi tiết hơn.

Nếu Quý vị không tham gia "đặt phòng phút cuối không có thẻ tín dụng":

Quý vị có thể lấy chi tiết về thẻ tín dụng từ thanh "Đặt phòng" trên extranet của Quý vị. Nếu vấn đề này tiếp diễn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh để đảm bảo rằng chi tiết về thẻ tín dụng đang được chuyển từ nhà cung cấp đến Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm