Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh nhưng lại không nhận được email về đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị với chi tiết đặt phòng nếu nhà cung cấp không lấy được thông tin này. Nếu điều này thường xuyên xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết vấn đề.

Vào bất kỳ lúc nào sau khi đặt phòng, Quý vị luôn có thể kiểm tra tất cả chi tiết đặt phòng trên extranet của Booking.com (trong thanh "Đặt phòng").

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại