Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh và chưa nhận được mã CVC của thẻ tín dụng cho một đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Hãy kiểm tra cài đặt của Quý vị

Thông thường, cài đặt mặc định là không gửi mã CVC, đặc biệt nếu Quý vị mới tham gia Booking.com. Nếu đúng là thế mà Quý vị cần mã cho hoạt động kinh doanh của mình, vui lòng liên hệ với đội ngũ Kết nối của Booking.com bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi qua hộp thư trên extranet của Quý vị. Chọn "Chi tiết về Chỗ nghỉ" làm tiêu đề và chúng tôi sẽ chuyển tiếp các mã CVC

Quý vị lưu ý rằng yêu cầu mã CVC từ các khách tiềm năng có thể làm giảm tỷ lệ chuyển đổi đặt phòng tại chỗ nghỉ của Quý vị, vì khách hàng thường muốn cung cấp ít chi tiết hơn.

Thẻ AMEX và các thẻ khác

Chúng tôi không yêu cầu mã CVC từ người dùng thẻ AMEX.

Nếu thẻ không phải là AMEX và vấn đề đang ảnh hưởng đến nhiều lượt đặt phòng, vui lòng liên hệ với công cụ quản lý kênh của Quý vị để đảm bảo rằng chi tiết về mã CVC đang được chuyển từ công cụ quản lý kênh đến Quý vị.

Nếu công cụ quản lý kênh của Quý vị không nhận được những mã này, họ có thể liên hệ với nhóm Booking.com để thay đổi cài đặt này.