Tại sao đặt phòng trên Booking.com không hiển thị trong tài khoản công cụ quản lý kênh của tôi?

Nếu Quý vị chưa nhận được email về đặt phòng:

Kiểm tra kỹ hộp thư của Quý vị, vì có thể email đó nằm trong mục thư rác. Ngoài ra, Quý vị cũng nên kiểm tra lại chi tiết liên hệ đã đăng ký cho chỗ nghỉ Quý vị. Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết này và thực hiện bất kỳ thay đổi nào bằng cách nhấp vào thanh "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải của extranet và chọn "Liên hệ".

Sau khi kiểm tra các trường hợp trên mà vẫn không được, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị để họ kiểm tra xem họ đã nhận được chi tiết đặt phòng chưa. Nếu chưa, họ có thể liên hệ với đội ngụ Kết nối của Booking.com.