Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Giải quyết vấn đề đặt phòng bị thiếu trong hệ thống Nhà cung cấp kết nối

Cập nhật 1 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị khi có sự cố trong việc thêm đặt phòng từ nền tảng của chúng tôi vào hệ thống của Nhà cung cấp kết nối. Sau đó, Nhà cung cấp kết nối có thể điều tra nguyên nhân gây ra sự cố và hỗ trợ giải quyết vấn đề.


Có gì trong bài viết này?


Xác định lý do tại sao đặt phòng không xuất hiện trong hệ thống của Nhà cung cấp kết nối

Đặt phòng xuất hiện trong extranet có thể không xuất hiện trên hệ thống của Nhà cung cấp kết nối vì các nguyên do sau:

  • Đặt phòng có thể bao gồm các loại phòng/căn hoặc giá chưa được liên kết với các loại phòng/căn liên quan trên hệ thống của Nhà cung cấp kết nối
  • Vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình xử lý đặt phòng
     

Vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp kết nối để họ có thể xác định điều gì đã xảy ra và hỗ trợ giải quyết vấn đề.


Đảm bảo chỗ nghỉ nhận được email về các đặt phòng bị thiếu

Mỗi khi có sự cố trong việc thêm đặt phòng vào hệ thống của Nhà cung cấp kết nối, chúng tôi đều sẽ gửi email để thông báo cho Quý vị.

Nếu Quý vị không tìm thấy email này, trước tiên vui lòng kiểm tra lại hộp thư đến và mục thư rác.

Nếu vẫn không tìm thấy email, Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau để kiểm tra xem thông tin liên lạc của chỗ nghỉ đã được cập nhật chưa:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấn Thông tin liên hệ
  3. Kiểm tra xem thông tin liên hệ đã được cập nhật hay chưa, rồi nhấn Chỉnh sửa để thay đổi nội dung nếu chưa chính xác

Nếu Quý vị vẫn không nhận được email sau khi cập nhật thông tin liên hệ, hãy liên lạc với Nhà cung cấp kết nối để được trợ giúp. Họ có thể kiểm tra xem có nhận được thông tin đặt phòng từ chúng tôi hay không.


Không nhận được email về đặt phòng khi sử dụng công cụ quản lý kênh

Nếu công cụ quản lý kênh không gửi email về một đặt phòng cho Quý vị thì chúng tôi có thể thực hiện điều đó. Quý vị cũng có thể kiểm tra chi tiết trong mục Đặt phòng trên extranet. 

Nếu việc này thường xuyên xảy ra, vui lòng liên hệ nhà cung cấp công cụ quản lý kênh để giải quyết vấn đề.

Bài viết này có hữu ích không?