Làm sao để tôi tắt thông báo giá quá thấp?

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Tính năng này được bật từ phía nhà cung cấp và không thể tắt riêng cho một chỗ nghỉ. Quý vị có thể kiểm tra trực tiếp với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị xem họ có thể xóa tính năng này không.

Quý vị nghĩ gì về trang này?