Tại sao đặt phòng Booking.com không hiển thị trong tài khoản nhà cung cấp kết nối của tôi?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Có một số lý do có thể khiến điều này xảy ra. Tuy nhiên, thường là do đặt phòng bao gồm các loại phòng hoặc mức giá chưa được cập nhật trong hệ thống của nhà cung cấp kết nối của Quý vị. Điều này cũng có thể xảy ra nếu có vấn đề kỹ thuật trong khi đặt phòng đang được xử lý.

Nhà cung cấp kết nối của Quý vị có thể xem xét trường hợp này và cho Quý vị biết điều gì đã xảy ra.

Nếu tôi vẫn chưa nhận được email về đặt phòng thì sao?

Bất cứ khi nào xảy ra việc không thể thêm đặt phòng vào hệ thống của nhà cung cấp kết nối, Quý vị sẽ nhận được email thông báo. Nếu Quý vị có thể thấy một đặt phòng trong extranet trên Booking.com nhưng không có trong tài khoản của nhà cung cấp kết nối và Quý vị cũng chưa nhận được email về đặt phòng đó, vui lòng kiểm tra lại hộp thư và thư mục thư rác trong email của Quý vị.

Nếu quý vị vẫn không tìm thấy email, vui lòng kiểm tra các thông tin liên lạc của chỗ nghỉ mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi để đảm bảo đây là thông tin mới nhất. Để thực hiện việc này, vui lòng đăng nhập vào extranet, nhấp vào “Tài khoản” ở góc trên cùng bên phải và sau đó nhấp vào “Liên hệ”.

Nếu vẫn chưa được, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp kết nối của Quý vị để được trợ giúp. Họ có thể kiểm tra xem họ có nhận được thông tin đặt phòng từ chúng tôi hay không.

Is this article helpful?