Trang lỗi cài đặt kết nối

Đã cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Đây là trang gì?

Trang lỗi cài đặt (Configuration Errors page) cho các chỗ nghỉ có kết nối biết về các lỗi liên quan đến tình trạng phòng trống. Xin lưu ý, trang này chỉ dành cho các chỗ nghỉ có kết nối (sử dụng công cụ quản lý kênh - channel manager) gặp phải các lỗi liên quan đến tình trạng phòng trống.

Tại sao lại xảy ra những lỗi này?

Lỗi có thể xảy ra vì chỗ nghỉ muốn cập nhật một số phòng và loại giá đã được kích hoạt bằng công cụ quản lý kênh của họ, nhưng chưa được kích hoạt trong extranet của Booking.com, từ đó dẫn đến sự khác biệt.

Các chỗ nghỉ có thể tìm trang này ở đâu?  

  1. Trong extranet, vào mục "Giá & Tình trạng phòng trống".

  2. Nhấp và mục "Lịch".

  3. Tại đây, khi Quý vị thấy banner phía trên của trang ghi "Có sự chênh lệch về tình trạng phòng trống và loại giá giữa công cụ quản lý kênh và Booking.com", hãy nhấp vào đường dẫn "Sửa lỗi".

  4. Sau đó, Quý vị sẽ được điều hướng tới trang "Lỗi cài đặt ".

Lưu ý: Nếu chỗ nghỉ không có lỗi liên quan đến tình trạng phòng trống, họ sẽ không thể truy cập trang này!

Có những thông tin gì trên trang này?

Tùy vào lỗi gặp phải, chỗ nghỉ sẽ được thông báo về phòng hoặc loại giá họ cần có hành động.

Có thể làm hành động gì trên trang này?

Tùy vào phòng và loại giá gặp phải lỗi, chỗ nghỉ có thể làm những thao tác sau:

  1. Nhấp vào nút "Thêm loại phòng (hoặc giá) bị thiếu": thao tác này sẽ điều hướng chỗ nghỉ tới trang "Loại giá", dưới mục "Giá & Tình trạng phòng trống". Ở đây chỗ nghỉ có thể kích hoạt phòng hoặc giá còn thiếu như bình thường.

  2. Bỏ qua thông báo bằng cách nhấp vào nút "Bỏ qua": các chỗ nghỉ chọn bỏ qua thông báo cũng nên tắt kích hoạt phòng và loại giá đang gặp lỗi trong công cụ quản lý kênh của họ. Khi làm việc này, Quý vị sẽ có các lựa chọn sau:

  • Có thể để sau: thông báo sẽ ở chế độ yên lặng cho đến khi lỗi bị lặp lại.

  • Tôi sẽ sửa lỗi trong "Nhà cung cấp của tôi": thông báo sẽ được bỏ qua.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi chỗ nghỉ nhấp vào "Tôi sẽ sửa lỗi trong "Nhà cung cấp của tôi""?

Trong những trường hợp này, chúng tôi khuyên các đối tác sửa các lỗi gặp phải trong công cụ quản lý kênh. Quý vị có thể dễ dàng tìm ra các vấn đề liên quan đến phòng và loại giá bằng cách tìm theo mã, được cung cấp trên trang "Lỗi cài đặt kết nối".

Các lỗi sau có ý nghĩa gì?

  • Giá chưa được kích hoạt cho phòng: chỗ nghỉ muốn cập nhật phòng trống cho một phòng với giá chưa được kích hoạt trên extranet, cho phòng cụ thể đó.

  • Giá cho phòng không tồn tại: chỗ nghỉ muốn cập nhật phòng trống cho một phòng với giá không tồn tại, cho phòng cụ thể đó.

Is this article helpful?