Làm việc với Nhà cung cấp kết nối

Tìm hiểu về Booking.com, công cụ quản lý kênh và các nhà cung cấp PMS hoặc XML: cách thiết lập, kết nối và quản lý giá và tình trạng phòng trống với công cụ quản lý kênh.

Bài viết này có hữu ích không?