Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm việc với Nhà cung cấp kết nối

Tìm hiểu về Booking.com, công cụ quản lý kênh và các nhà cung cấp PMS hoặc XML: cách thiết lập, kết nối và quản lý giá và tình trạng phòng trống với công cụ quản lý kênh.

Bài viết này có hữu ích không?