Làm sao để ngừng nhận mã CVC của thẻ tín dụng?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị và công cụ quản lý kênh của Quý vị không yêu cầu mã CVC, Quý vị có thể chọn ngừng nhận mã này. Vui lòng liên hệ với nhóm Kết nối của Booking.com bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua hộp thư trên extranet của Quý vị. Chọn "Chi tiết chỗ nghỉ" làm tiêu đề để chúng tôi có thể xóa mã CVC khỏi tùy chọn thanh toán của Quý vị. Điều này cũng có thể giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?