Tôi có thể thu tiền Thẻ tín dụng ảo (VCC) trên PMS/Công cụ quản lý kênh ra sao và vào thời điểm nào?

Đã cập nhật 1 year trước
Lưu

Chúng tôi gần đây có cải thiện quá trình thanh toán online để đưa các thông tin trên Thẻ tín dụng ảo (ngày kích hoạt, ngày hết hạn và số dư thẻ) lên Hệ thống quản chỗ nghỉ (PMS) và Công cụ quản lý kênh. Với việc cho hiển thị thông tin này, thời gian và công sức Quý vị bỏ ra để quản lý thanh toán từ khách được giảm thiểu, đồng thời giảm đi nguy cơ ủy quyền thất bại.

Để xem thông tin Thẻ tín dụng ảo trên PMS/Công cụ quản lý kênh, Quý vị vui lòng kiểm tra mục thanh toán của đặt phòng để thấy Thanh toán ảo. Nếu PMS/Công cụ quản lý kênh có tích hợp gói Payment Clarity Package cho VCC vào trong hệ thống, Quý vị sẽ có thể thấy: 

  • Ngày kích hoạt của VCC, để Quý vị biết khi nào có thể thu tiền từ VCC

  • Số dư hiện tại của VCC, để Quý vị biết khoản tiền chính xác mình cần thu

  • Ngày hết hạn của VCC, để Quý vị có thể tránh thu tiền từ thẻ hết hạn

  • Chi tiết giá của tất cả phí, ví dụ như thuế, phí bổ sung (lau dọn, phí resort, phí dịch vụ, v.v.) và các khoản phí khác không bao gồm trong VCC 

Nếu Quý vị không thể thấy thông tin này trong hệ thống của mình, chúng tôi thiết nghĩ Quý vị nên liên hệ phía PMS/Công cụ quản lý kênh để yêu cầu tính năng. PMS/Công cụ quản lý kênh của Quý vị sẽ cần cài đặt gói Payments Clarity Package của Booking.com để Quý vị có thể thấy được thông tin.

Quý vị cũng có thể thấy thông tin VCC trên extranet của Booking.com, với các bước được liệt kê trong bài viết này: Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Is this article helpful?