Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh và chưa nhận được mã CVC của thẻ tín dụng cho đặt phòng. Tôi phải làm gì?

Đã cập nhật 9 tháng trước
Lưu

Có một số lý do có thể khiến điều này xảy ra. Tuy nhiên, điều này thường xảy ra vì tài khoản Booking.com của Quý vị được thiết lập để không gửi mã CVC (mã xác minh thẻ) cho Quý vị. Đặc biệt, điều này có thể xảy ra nếu Quý vị mới đăng chỗ nghỉ của mình trên nền tảng của chúng tôi gần đây.

Nếu Quý vị cho rằng tài khoản của mình có thể được thiết lập theo cách này, nhưng Quý vị cần nhận mã CVC cho các đặt phòng trong tương lai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư đến extranet Booking.com và chúng tôi sẽ kiểm tra và cập nhật cài đặt cho Quý vị.

Khi Quý vị liên hệ với chúng tôi, vui lòng chọn “Thông tin chỗ nghỉ” làm chủ đề cho tin nhắn của Quý vị và “Chính sách chỗ nghỉ (bãi đậu xe, internet, v.v.)” làm chủ đề phụ.

Việc này cũng có thể là do đặt phòng được đặt bằng thẻ American Express. Chúng tôi không yêu cầu người dùng thẻ American Express cung cấp mã CVC.

Nếu tài khoản Booking.com của Quý vị đã được thiết lập để gửi mã CVC cho Quý vị và đặt phòng không được đặt bằng thẻ American Express, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị. Họ có thể kiểm tra để đảm bảo rằng họ chuyển lại mã CVC mà họ nhận được từ chúng tôi.

Hãy nhớ rằng việc yêu cầu mã CVC trong quá trình đặt phòng có thể làm giảm số lượng đặt phòng Quý vị nhận được. Điều này là do khách thường thích cung cấp ít thông tin nhất có thể khi đặt phòng.

Bài viết này có hữu ích không?